O psychoterapii

Przed pierwszą wizytą u psychoterapeuty wielu z nas towarzyszy lęk i niepokój (znasz to uczucie kiedy wali Ci serce, a Twoje nogi zaczynają się uginać przypominając watę?). To zupełnie normalne. Możesz tak się czuć. Zazwyczaj obawiamy się nowych sytuacji. Moim zadaniem jest sprawić, abyś na pierwszej wizycie poczuł się komfortowo. Powiem więcej – Twoje poczucie bezpieczeństwa to dla mnie kluczowa sprawa.

No dobrze, ale czym właściwie jest psychoterapia? Jest to leczenie cierpienia psychicznego, w moim wykonaniu przede wszystkim przez zapewnienie Tobie poczucia bezpieczeństwa. Praca, której oboje się podejmujemy ma na celu doprowadzenie do zmian, dzięki którym nastąpi usunięcie lub zmniejszenie niepokojących Cię objawów.

W gabinecie spotykamy się raz w tygodniu, przez mniej więcej rok, dwa – trzy lata (czasem dłużej, zawsze ustalamy to indywidualnie). Właściwą psychoterapię poprzedzają 3 – 4 konsultacje. Są to spotkania na których mamy się poznać i wspólnie rozpoznać obszary oraz możliwości do pracy terapeutycznej. Po 3 – 4 spotkaniach ustalamy czy chcemy współpracować. Zawsze jest to nasza wspólna decyzja, po prostu musimy sprawdzić, czy czujemy się ze sobą dobrze. Następnie razem ustalamy cele terapeutyczne i zaczynamy 🙂

Z jakimi problemami możesz zgłosić się na psychoterapię?

z cierpieniem psychicznym, załamaniem, kryzysem;

z objawami lękowymi, depresyjnymi;

z zaburzeniem snu, jedzenia, z nieustępującym uczuciem zmęczenia;

z problemami natury somatycznej (fizycznej): różnego rodzaju bólami/napięciami w ciele;

z narastającymi konfliktami/kryzysami w relacjach;

z powodu nieudanych relacji z innymi ludźmi, braku zaufania, poczuciu bycia wykorzystywanym, nieśmiałym;

z powodu niskiego poczucia własnej wartości, poczucia samotności, osamotnienia, odrzucenia;

z powodu bezradności, nieumiejętności funkcjonowania w życiu dorosłym;

z powodu przeżywanych problemów w życiu zawodowym;

z powodu przeżywanej żałoby

Oraz w celu samorozwoju, lepszego, głębszego poznania siebie i mechanizmów rządzących własną psychiką.