O psychoterapii

Psychoterapia to leczenie cierpienia psychicznego, ma na celu doprowadzenie do zmian, dzięki którym nastąpi usunięcie lub zmniejszenie objawów choroby.

Z jakimi problemami można zgłosić się na psychoterapię?

z cierpieniem psychicznym, załamaniem, kryzysem;

z objawami lękowymi, depresyjnymi;

z zaburzeniem snu, jedzenia, z nieustępującym uczuciem zmęczenia;

z narastającymi konfliktami/kryzysami w relacjach;

z powodu nieudanych relacji z innymi ludźmi, braku zaufania, poczuciu bycia wykorzystywanym, nieśmiałym;

z powodu niskiego poczucia własnej wartości, poczucia samotności, osamotnienia, odrzucenia;

z powodu bezradności, nieumiejętności funkcjonowania w życiu dorosłym;

z powodu przeżywanych problemów w życiu zawodowym;

z powodu przeżywanej żałoby

Oraz w celu samorozwoju, lepszego, głębszego poznania siebie i mechanizmów rządzących własną psychiką.